Menu Zamknij

mgr Celina Janerka

Psycholog, psychoterapeuta , doradca zawodowy

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca w różnych instytucjach udzielających pomocy psychologicznej pozwoliła mi nabyć wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do udzielania efektywnej pomocy w różnorodnych sytuacjach wymagających wsparcia psychologicznego.
Ukończyłam 5 – letnią szkołę psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP, ponadto liczne kursy i szkolenia w preferowanych przez mnie podejściach i metodach terapii, między innymi terapii systemowej, psychodynamicznej i behawioralno –poznawczej.
Od kilku lat prowadzę konsultacje, terapię indywidualną i rodzinną, pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Cenne jest moje doświadczenie w pracy z rodziną w sytuacji kryzysu. Mam wieloletnią praktykę prowadzenia grupowych zajęć edukacyjnych, warsztatów terapeutycznych oraz szkoleń z zakresu kompetencji społecznych. Specjalizuje się również w doradztwie personalnym, pomagam w określaniu predyspozycji i rozwijaniu potencjału osobistego. Pracę swoją poddaję regularnej superwizji.
Moim największym zainteresowaniem są ludzie. W pracy psychologa cenię uważność i zaufanie.