Menu Zamknij

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin polega na spotkaniach terapeuty równocześnie ze wszystkimi członkami rodziny. Tę formę pracy proponujemy w wypadku, gdy chodzi o pracę z dziećmi i osobami  pełnoletnimi, ale zależnymi ekonomicznie. W trakcie spotkań członkowie rodziny razem z terapeutą próbują lepiej zrozumieć przyczyny doświadczanych trudności, wspólnie poszukują rozwiązań.

Spotkanie rodzinne trwa 90 min. Sesje  na ogół odbywają się raz na dwa tygodnie, zdaża się, że są ” przeplatane ” sesjami indywidualnymi. Każdy proces terpeutyczny jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb rodziny.