mgr Anna Jezierska-Knosała
tel. 508-683-483

psycholog, psychoterapeutka, mentorka

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Wydziale Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach a także 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem również m.in. absolwentką Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych w nurcie integratywnym, koncentrując się na podejściu psychodynamicznym, analitycznym i humanistycznym. Zachęcam do pracy długoterminowej, która pozwala lepiej zrozumieć siebie, swoje problemy, poszerzyć rozumienie własnych świadomych i nieświadomych sposobów postępowania i dokonać realnej zmiany. Pomagam również osobom, które potrzebują krótkoterminowego wsparcia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na przestrzeni lat m.in. w dziennym oddziale psychiatrycznym, areszcie śledczym, ośrodku diagnostycznym, ośrodku interwencji kryzysowej oraz ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Znam od wewnątrz specyfikę pracy w służbach mundurowych i obciążenia, na które narażeni są funkcjonariusze. Prowadzę szkolenia i doradztwo w zakresie mentoringu i wsparcia zawodowego, kształtowania pozytywnej atmosfery rozwoju w środowisku zawodowym. Relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji jest dla mnie podstawą pracy. Zapraszam osoby doświadczające kryzysu życiowego, objawów lękowych, stresu, choroby, trudności emocjonalnych i w sferze zachowania (w tym zachowania impulsywne, samouszkodzenia) oraz problemów w kontaktach społecznych i w związkach partnerskich. Towarzyszę również w zmianach i rozwoju własnym osobom, dążącym do większej satysfakcji.

W trosce o jak najlepszą opiekę psychoterapeutyczną moich Pacjentów, pracuję pod stałą superwizją u certyfikowanych superwizorów i przestrzegam kodeksu etyki zawodowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prywatnie jestem żoną, mamą żywiołowych dzieci i właścicielką dumnego kota. Uwielbiam pływać i pielęgnować rośliny w ogrodzie.